iDx initieert onderzoek naar en ontwikkeling van innovatie van diagnostiek in de huisartsgeneeskunde. Met een netwerk van experts en ervaringsdeskundigen verkent iDx waar en hoe diagnostiek bij kan dragen aan het verbeteren van de huisartsgeneeskunde. Alles om slimmer en beter om te gaan met ziekte, gezondheid en zorg.

iDx staat voor vernieuwing, verbetering en verduidelijking. In de identiteit die wij hebben ontwikkeld is deze kernboodschap vertaald naar een reeks visuals die het verhaal op een inspirerende manier ondersteunen.

Frame uit iDx brand movie storyboard
Frame uit iDx brand movie storyboard
Frame uit iDx brand movie storyboard

Een identiteit leveren wij op met een style guide of een uitgebreidere brandbook. Hierin zijn alle specificaties van de gebruikte stijlelementen als kleur, lettertype, gebruik beeldmerk en eventueel merkverhaal in opgenomen.

De styleguide geeft de klant richtlijnen om met hun merk aan de slag te gaan: het zijn gerichte handvaten om zowel de look and feel van het merk te bewaken, als beginpunt om verder vanuit door te ontwikkelen. Daarnaast dienen ook uitgewerkte sjablonen – bijvoorbeeld voor presentaties – als gericht en bruikbaar middel voor een klant om zelf verder te bouwen aan een merk.

Ook met ons samenwerken?
Neem dan contact met ons op: 030 276 9245 – studio@capaz.nu