Blue Phoenix Group (voorheen Inashco B.V. ) is een recycling bedrijf wat onder andere waardevolle metalen en mineralen wint uit het as van verbrand huisafval. Blue Phoenix Group gaat als onderneming de volgende fase in. Om de internationale ambities kracht bij te zetten is het van belang dat zij zich duidelijk kunnen profileren. Wij hebben deze transitie gestalte gegeven met een passende identiteit en een pakkend merkverhaal.

Corporate storytelling
In samenwerking met Storydiggers zijn we het traject gestart met een workshop om het corporate verhaal helder te krijgen. Vanuit verschillende perspectieven is er gekeken naar de organisatie en de ambities. Door middel van creatieve oefeningen zijn we op zoek gegaan naar verhaalthema’s en perspectieven, wat de ambitie is en wat het bedrijf onderscheidend en relevant maakt voor klanten. 

Na de workshop ligt er een gedragen strategie om verhalen en verhaaltechnieken in te zetten om de boodschap te versterken en meer betrokkenheid te creëren bij doelgroepen. Op basis van de corporate story en de gedistilleerde merkwaarden hebben we het merkverhaal tot leven gebracht in een nieuwe visuele identiteit. 

Toen wij op zoek waren naar een bureau dat ons zou kunnen helpen met “ons verhaal” en de visualisering daarvan kwamen wij uit bij Studio CAPAZ omdat zij enerzijds ervaring in onze sector hadden en anderzijds omdat zij aansprekende voorbeelden konden laten zien van eerdere visualiseringen en vormgeving. Ook in ons geval is dat vervolgens uitermate succesvol en pragmatisch gelukt. In een periode van 2 maanden zijn wij gezamenlijk tot een corporate story gekomen die vervolgens via beeldmerk, film en fotografie door Studio CAPAZ verder ingevuld is.

Arjen de Jong – CFO at Blue Phoenix Group

Een identiteit leveren wij op met een zogenaamde style guide of een uitgebreidere brandbook. Hierin zijn alle specificaties van de gebruikte stijlelementen als kleur, lettertype, gebruik beeldmerk en eventueel merkverhaal in opgenomen.

Ook met ons samenwerken?
Neem dan contact met ons op: 030 276 9245 – studio@capaz.nu